အလှူရှင်အမည် အလှူငွေ အကြောင်းအရာ
ID-184098945479470ဦးစိုးလွင် ဒေါ်စမ်းစမ်းဝင်း မိသားစု
(31-Jan-2021)
100000 Damayone
ID-01002222060716303906ID2398 Mya Darli Min Naing
(31-Jan-2021)
10000 Damayone
ID-01002222060716303906ID2398 Mya Darli Min Naing
(31-Jan-2021)
10000 U Pyin Nyar Di Pa
ID-01002222060716303906ID2398 Mya Darli Min Naing
(31-Jan-2021)
10000 U Kay Lar Tha
ID-1359301864 - PW-440422Khin Khin - ID2385 (ph-440422660)
(31-Jan-2021)
10000 U Kay Lar Tha
ID-1359301864 - PW-440422Khin Khin - ID2385 (ph-440422660)
(31-Jan-2021)
20000 Damayone
ID-FT21032QSC1Sဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း ID2391
(29-Jan-2021)
10000 Damayone
ေဒါ္ခင္ေစာ ႏွင့္ ဦးကိုကိုႀကီးသမီး မနီနီေက်ာ္ သားေမာင္သုခကိုကို နွင့္ ဇနီးမထက္ထက္သူ မိသားစု မွလွူဒါန္းပါသည္
(30-Jan-2021)
30000 Damayone
ဆရာတော် ဦးကေလာသ နဝကမ္မ 30000 + ဓမ္မာရုံ 20000 ကို ဒေါ်ကြည်ကြည် မုံရွာ ID2455 မှလှူဒါန်းပါသည်
(30-Jan-2021)
20000 Damayone
ဆရာတော် ဦးကေလာသ နဝကမ္မ 30000 + ဓမ္မာရုံ 20000 ကို ဒေါ်ကြည်ကြည် မုံရွာ ID2455 မှလှူဒါန်းပါသည်
(30-Jan-2021)
30000 U Kay Lar Tha